Edukacinės kvalifikacijos kėlimo programos

Trakų švietimo centras vykdo kvalifikacines programas, į kurias kviečia mokytojus, moksleivius bei visus tuos, kurie geba suderinti pramogą ir mokymąsi visą gyvenimą.

,,Kultūrinis ir istorinis paveldas - kelias į sėkmingą mokymą(si)"

Programa padės įsigilinti, įsisavinti istorines ir kultūrines žinias. Per praktinius užsiėmimus dalyviai susipažins su savo krašto kultūra, istorija, senaisiais amatais bei atras sau kažką naujo. Programa skirta ugdyti jau esamas kompetencijas ir įgyti naujų.

„Etninės kultūros integravimas įvairių dalykų pamokose"

Kiekvienas Lietuvos regionas išsiskiria kraštovaizdžio įvairove, unikalia gamtine ekosistema, kultūros paveldo vertybėmis. Siekiant ugdyti savarankišką mokinį, gerbiantį savo istorinę praeitį, gerai pažįstantį savo gimtąjį kraštą, puoselėjantį tautines vertybes ir tradicijas. Visiems yra svarbu gerai suvokti gamtos, istorijos, visuomenės, kultūros sąsajas, jų raidą.

„Aplinkos panaudojimo integruoto ugdymo pamokose patirtis"

Integruota pamoka skatina įtraukti moksleivius į kūrybinę bei tiriamąją veiklą. Kaip panaudoti Trakų gamtinės aplinkos bioįvairovę bei istorinę praeitį integruojant žinias į kitų dalykų pamokas, projektus, tiriamuosius darbus - atskleis ši programa. Programa pateiks eilę praktinių integracijos pavyzdžių, kurių pagrindu mokytojai išmoks patys kūrybiškai naudotis gauta medžiaga ir patobulinti savo įgūdžius rengtis tokioms pamokoms, parengti užduotis moksleiviams, jas koreguoti, bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais ir vesti tokio tipo pamokas tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų.

,,Trakų istorinis paveldas - viena iš ugdymo prielaidų"

Vienas iš efektyvesnių moksleivių lavinimo būdų yra tinkamas istorijos ir kultūros paveldo panaudojimas ugdymo procese. Vizualiai patirti įspūdžiai istorinėse vietose yra ženkliai įtaigesni nei mokomoji medžiaga vadovėliuose, žemėlapiuose ar schemose. Programa skatina gilintis ir įsisavinti istorines ir kultūrines šio regiono žinias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos teisės priklauso “Trakų vytinė”
Solution EGOdizainas